Digital Signage , Projector , ป้ายไฟวิ่ง จำหน่าย ติดตั้ง

 รายการสินค้า
Projector ( โปรเจคเตอร์ ) Projector ( โปรเจคเตอร์ )
Projector ( โปรเจคเตอร์ ) ชุดประชุม
Projector ( โปรเจคเตอร์ ) Personal speaker phone
Projector ( โปรเจคเตอร์ ) Video conference
Projector ( โปรเจคเตอร์ ) Digital Signaqe
Projector ( โปรเจคเตอร์ ) ป้ายไฟวิ่ง Full color
Projector ( โปรเจคเตอร์ ) โพเดียม
Projector ( โปรเจคเตอร์ ) ระบบเสียง
all product
ติดต่อสอบถาม
 Podium( โพเดียม )
  แท่นบรรยายเสียงอเนกประสงค์ รุ่นไมโครโฟนเดียว
แท่นยืนบรรยายเอนกประสงค์ ไมโครโฟนเดียว รุ่น S
มีเครื่องเล่นซีดี แท่นบรรยายเคลื่อนย้ายสะดวก
สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ ... more
 
Mobile Podium รุ่น MP3

แท่นยืนบรรยายเอนกประสงค์ ไมโครโฟนคู่ มีเครื่องเล่นซีดี
MP3/วิทุย FM/ไมค์ลอย แท่นบรรยายเคลื่อนย้ายสะดวก
สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ ... more
  แท่นบรรยายเสียงอเนกประสงค์ รุ่นไมโครโฟนคู่มีไมค์ลอย
แท่นยืนบรรยายเอนกประสงค์ ไมโครโฟนคู่มีไมค์ลอย
แท่นบรรยายเคลื่อนย้ายสะดวกสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ ... more
 
 
หน้าแรก   l    digital signage   l    projector   l    ป้ายไฟวิ่ง   l    ติดต่อสอบถาม บริษัท อันเซ็น ซิสเต็ม จำกัด
316/21 ซอยลาดพร้าว87(จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310
 
Tel.0-2158-9740-1,Fax.0-2158-9742,E-mail : sales@anzenthai.com Website:anzenmedia.com